CERTYFIKATY

Konferencja Szkoleniowa "Bezpieczne położnictwo a epidemia HIV / AIDS"

Certyfikat Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu oraz Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział Wrocław potwierdzający udział w konferencji szkoleniowej "Bezpieczne położnictwo a epidemia HIV / AIDS" .

Spotkanie naukowe "Przed czym chronią nas szczepienia? Zalety szczepionek skojarzonych" oraz "Avent pomaga dłużej karmić piersią"

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w spotkaniu naukowym dotyczącym szczepionek skojarzonych dla dzieci. Pani Dorota Fortunko byłam osobą prowadzącą szkolenie zorganizowane w Dolnośląskich Izbach Pielęgniarek i Położnych . W ramach szkolenia poruszono także zagadnienie karmienia naturalnego.

Szkolenie dla Liderów Grup Wsparcia Matek Karmiących i Poradni Laktacyjnych

Certyfikat potwierdzające odbycie szkolenia zorganizowanego przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Na szkoleniu przekazywana była fachowa wiedza dla osób które prowadzą poradnie laktacyjne . Uczestnictwo dawało mozliwość uzyskania punków do uzyskania tytułu Doradcy Laktacyjnego- specjalność uzyskana w wymiarze krajowym.

Szkolenie "Problemy w laktacji"

Dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia "Problemy w laktacji" zorganizowany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią. Tematyka poruszana podczas szkolenia była istotna pod kątem przygotowania do egzaminu na Konsultanta Międzynarodowego IBCLC.

Spotkanie naukowe "Nowe standardy w pielęgnacji dziecka i matki po porodzie"

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w spotkaniu naukowym "Nowe standardy w pielęgnacji dziecka i matki po porodzie". Na szkoleniu przekazano wiedzę na temat fachowego zaspakajania potrzeb młodej matki oraz dziecka.


 

Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego

Zaświadczenie wydane przez Centrum Nauki o Laktacji przy Komitecie Upowszechniania Karmienia Piersią potwierdzające, że pani Dorota Fortunko zdała pomyślnie egzamin teoretyczny i praktyczny, co jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu Certyfikowany Doradca Laktacyjny.

Dyplom Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego

Certyfikat potwierdzający uzyskanie przez Panią Dorotę Fortunko dyplomu Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC. Dyplom uzyskuje się po zdaniu bardzo trudnego egzaminu, niewiele osób go posiada. Dyplom potwierdza szeroką specjalizację w zakresie pomocy dziecku i kobiecie karmiącej piersią lub pokarmem naturalnym. Wiedza i doświadczenie uzyskane przed przystąpieniem do egzaminy o tytuł konsultanta IBCLC daje możliwość fachowej porady w zakresie laktacji.

Szkolenie "Rola pielęgniarki i położnej w promocji karmienia piersią dziecka hospitalizowanego"

Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu "Rola pielęgniarki i położnej w promocji karmienia piersią dziecka hospitalizowanego". Na zajęciach przekazywano wiedzę w jaki sposób wspierać matkę karmiąca naturalnie podczas pobytu dziecka w szpitalu.


 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę podać dane kontaktowe - nasz ekspert skontaktuje się z Tobą
* - pola wymagane