Poród w domu

Jak przebiega poród domowy?

1. W momencie pierwszych zwiastunów porodu kobieta kontaktuje się z położną.
2. Położna na podstawie rozmowy telefonicznej oraz wcześniej zebranych informacji o rodzącej ocenia postęp porodu i ustala z rodzącą dalsze postępowanie.
3. Po przybyciu do domu położna bada przyszłą mamę oraz dziecko, by ocenić ich stan i zaawansowanie porodu. Podejmuje decyzję odnośnie możliwości ukończenia porodu w domu.

4.Jeśli coś wzbudza podejrzenia położnej lub rodząca czuje się niekomfortowo - mogą wspólnie podjąć decyzję o ukończeniu porodu w szpitalu.
5. Kobieta podczas porodu w domu ma  pełną swobodę. Położna może sugerować pewne działania, ale każde z nich jest dopasowane do potrzeb rodzącej.

6. W drugim okresie porodu , rolą położnej jest pomoc rodzącej w przyjęciu optymalnej pozycji do parcia oraz zadbanie o bezpieczeństwo rodzącego się dziecka. 
7. W porodach domowych unika się przebijania pęcherza płodowego, bardzo rzadko stosuje się też nacięcie krocza. Dziecko rodzi się bez przemocy, zazwyczaj przy kameralnym oświetleniu, w ciszy i spokoju.
8. Po urodzeniu się dziecka położna dba o to, by nic bez potrzeby nie zakłócało jego pierwszego kontaktu z mamą oraz aby dziecko nie wyziębiło się. Kontroluje objawy rodzenia się łożyska. Zaciśnięcie i przecięcie pępowiny następuje zazwyczaj, gdy przestanie ona tętnić.
9. Matka może również liczyć na pomoc w przystawieniu dziecka do piersi.
10. Położna ocenia stan krocza, pochwy i szyjki macicy. W przypadku pęknięcia lub wykonanego wcześniej nacięcia w znieczuleniu miejscowym zaopatruje ranę.
9. Po zaopatrzeniu krocza kobieta może wrócić do normalnego funkcjonowania. Nie ma przeciwwskazań, by wzięła prysznic, zjadła obiad, zdrzemnęła się.
11. Położna po porodzie ocenia stan dziecka w skali Apgar, a także waży je i mierzy, jednak warto by noworodek w pierwszych dobach życia został zbadany przez lekarza neonatologa.


Należy mieć świadomość, że nie można całkowicie wykluczyć trudnego do przewidzenia i groźnego powikłania. W takich przypadkach tylko natychmiastowe wykonanie cesarskiego cięcia może uratować życie matce i dziecku. Dlatego decyzja o porodzie w domu jest zawsze związana z wzięciem na siebie znacznej części odpowiedzialności za szczęśliwy przebieg porodu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Proszę podać dane kontaktowe - nasz ekspert skontaktuje się z Tobą
* - pola wymagane